LandingFanpageVipcodeNạp KNB

Sự kiện / Events

Ưu Đãi Chiến Lực 7 Ngày

Giang Hồ Sinh Tử Lệnh

Tuyệt Đỉnh Tranh Tài - Kiếm Hiệp Kim Dung

Ưu Đãi Chiến Lực 7 Ngày - 1

 

Sầu Nhi xin gửi tới các Đại Hiệp sự kiện Ưu Đãi Chiến Lực 7 ngày mở server, khi đạt các mốc lực chiến sẽ nhận được quà là 1 trong 3 vị tướng: Kiều Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc và các phần qua hấp dẫn dưới đây

 

Chiến lực 20000: Chân Khí Đan Trung x10 + Đá Đột Phá Tinh x20
Chiến Lực 30000: Chân Khí Đan trung x20 + Đột Phá Đan Sư x10

Chiến Lực 40000: Chân Khí Đan Cao x5 + Đột Phá Đan Sư x20
Chiến Lực 50000: Chân Khí Đan Cao x5 + Rương Giáp Cực x1
Chiến Lực 60000: Chân Khí Đan Cao x10 + Ngọc Võ Lực 6 x1
Chiến Lực 70000: Chân Khí Đan Cao x15 + Ngọc HP 6 x1

Chiến Lực 80000: Đá Luyện Cam Cao x1 + Ngọc Nội Lực 6 x1
Chiến Lực 85000: Đá Luyện Cam Cao x1 + Ngọc thủ 6 x1
Chiến Lực 90000: Đá Luyện Cam Cao x1 + Đá Tẩy Trang Bị x1
Chiến Lực 95000: Đá Luyện Cam Cao x1 + Đá Tẩy Trang Bị x1

Chiến Lực 100000: Đá Luyện Cam Cao x2 + Đá Tẩy Trang Bị x2

Chiến Lực 110000: Đá Luyện Cam Cao x2 + Đá Tẩy Trang Bị x2

Khi Chiến lực đạt 100000: Có thể chọn Đoàn Dự
Khi Chiến lực đạt 150000: Có thể chọn Hư Trúc

Khi Chiến lực đạt 200000: Có thể chọn Kiều Phong

Hãy nâng chiến lực để nhận các phần quà hấp dẫn

 

Tin liên quan

    Game