LandingFanpageVipcodeNạp KNB

Sự kiện / Events

Tăng Cấp Nhận Quà

Giang Hồ Sinh Tử Lệnh

Tuyệt Đỉnh Tranh Tài - Kiếm Hiệp Kim Dung

 

Trong quá trình sơ nhập giang hồ, để các Đại Hiệp tự tin và sẵn sàng trên con đường Thông Nhất Võ Lâm của mình, BQT đã gửi tới các Đại Hiệp sự kiện Lịnh Luyện Giang Hồ. Khi các Đại Hiệp đạt các cấp độ phù hợp sẽ nhận được quà.

Level 15 : 200 KNB,Lệnh Vượt Ải Đồng x2
Level 20: 400 KNB,Phù Chiêu Tài x10
Level 30: 500 KNB,Dương Viêm Châu x2
Level 40: 500 KNB,Lệnh Vượt Ải Đồng x5
Level 50:500 KNB,Rương Ngọc Lv5 x1
Level 60: 1000 KNB,Rương Ngọc Lv5 x2
Level 70: 1000 KNB,Rương Ngọc Lv6 x1
Level 80: 1000 KNB,Rương Ngọc Lv6 x2
Level 90: 2000 KNB,Dương Viêm Châu x10
Level 100: Rương Ngọc Lv7 x1,3000 KNB
Level 110: Rương Ngọc Lv7 x2,3000 KNB
Level 120: 4000 KNB,Rương Ngọc Lv8 x1

Chúc các Đại Hiệp chơi game vui vẻ


 

Tin liên quan

    Game