LandingFanpageVipcodeNạp KNB

Sự kiện / Events

Đua Top 7 Ngày

 

Giang Hồ Sinh Tử Lênh

Tuyệt Đỉnh Tranh Tài - Kiếm Hiệp Kim Dung

 

Đã là Giang Hồ thì không thể không có cạnh tranh, trong Giang Hồ Sinh Tử Lệnh cũng thế. Đua Top trong server 7 ngày đầu tiên sẽ áp dụng cho tất cả các server mới của Giang Hồ Sinh Tử Lênh. Gốm có 3 nội dung là: So Cấp Độ, So Chiến Lực, So KNB cụ thể như sau

1. So Cấp Độ 

Trong 7 ngày đầu tiên mở server hệ thống sẽ dựa trên BXH cấp độ của các vị Đại Hiệp để tổng kết để trao quà vào 24h00 mỗi ngày.
Top 1: Rương Ngọc Lv7 x1
Top 2: Rương Ngọc Lv6 x2
Top 3: 
Rương Ngọc Lv6 x1
Top 4 -5: Rương ngọc 5 x3
Top 6 -10: 
Rương Ngọc Lv5 x2
Top 11 - 20: Rương Ngọc Lv5 x1
Top 21 - 30: 
Rương Ngọc 4 x2
Top 31 - 50: Rương Ngọc 4 x1
Kết thúc sự kiện vào 24h00 ngày thứ 7 từ khi mở server hệ thống sẽ dựa vào BXH trao thêm phần quà cho 3 TOP đầu như sau
Top 1: Mảnh Hạc Bút Ông x200
Top 2: Mảnh Hạc Bút Ông x 150
Top 3: Mảnh Hạc Bút Ông x100

Không những thế, trong 7 ngày này khi các Đại Hiệp đạt các yêu cầu về cấp độ có thể nhận thêm các phần quà như sau:
Level 15: Lệnh Vượt Ải Đồng x5
Level 25: Lệnh Vượt Ải Đồng x10
Level 35: Lệnh Vượt Ải Đồng x10
Level 40: Lệnh Vượt Ải Vàng x5
Level 50: Lệnh Vượt Ải Vàng x10
Level 60: Lệnh Vượt Ải Vàng x15
Level 70: Lệnh Vượt Ải Vàng x20

2. So Chiến Lực

Trong 7 ngày đầu tiên mở server hệ thống sẽ dựa trên BXH Chiến Lực  của các vị Đại Hiệp để tổng kết để trao quà vào 24h00 mỗi ngày.

Top 1: 1000 KNB
Top 2: 800 KNB
Top 3: 700 KNb

Top 4 -5: 600 KNB
Top 6 -10: 
500 KNB
Top 11 - 20: 400 KNB
Top 21 - 30: 
300 KNB
Top 31 - 50: 200 KNB
Kết thúc sự kiện vào 24h00 ngày thứ 7 từ khi mở server hệ thống sẽ dựa vào BXH trao thêm phần quà cho 3 TOP đầu như sau
Top 1: Mảnh Lộc Trượng Khách x200
Top 2: Mảnh Lộc Trượng Khách x 150
Top 3: Mảnh Lộc Trượng Khách x100
Không những thế, trong 7 ngày này khi các Đại Hiệp đạt các yêu cầu về chiến lực có thể nhận thêm các phần quà như sau:

Chiến lực 50000: Đá Đột Phá Phàm x20
Chiến lục 100000: Đá Đột Phá Phàm x30
Chiến Lực 150000:Đá Luyện x50
Chiến Lực 250000: Rương Đai Thuyết x1
Chiến Lực 350000: Rương giáp Thuyết x1
Chiến lực 450000: Rương nhẫn Thuyết x1
 Chiến Lực 550000: Rương hài Thuyết x1


3. So KNB

Trong 7 ngày đầu tiên mở server hệ thống sẽ dựa trên BXH tiêu KNB  của các vị Đại Hiệp để tổng kết để trao quà vào 24h00 mỗi ngày.

Top 1: Câu Ngọc Tinh x20
Top 2: Câu Ngọc Tinh x17
Top 3: Câu Ngọc Tinh x15
Top 4 -5: Câu Ngọc Tinh x12
Top 6 -10: Câu Ngọc Tinh x10
Top 11 - 20: Câu Ngọc Tinh x7
Top 21 - 30: Câu Ngọc Phàm x10
Top 31 - 50: Câu Ngọc Phàm x5
Kết thúc sự kiện vào 24h00 ngày thứ 7 từ khi mở server hệ thống sẽ dựa vào BXH trao thêm phần quà cho 3 TOP đầu như sau
Top 1: Tử Tinh x20
Top 2: Tử Tinh x15
Top 3: Tử Tinh x10

Không những thế, trong 7 ngày này khi các Đại Hiệp đạt các yêu cầu về tiêu KNB có thể nhận thêm các phần quà như sau:

Tiêu 2000KNB: Câu Ngọc Phàm x5
Tiêu 5000 KNB: Chìa Vàng x10
Tiêu 10000 KNB: Câu Ngọc Phàm x7
Tiêu 20000 KNB: Câu Ngọc Phàm x10
Tiêu 30000 KNB: Câu Ngọc Tinh x15
Tiêu 40000 KNB: Đá Luyện Cam Phàm x10
Tiêu 70000 KNB: Đá Luyện Cam Cao x10
Chúc các Đại Hiệp chơi game vui vẻ và giành cho mình các phần quà đầy hấp dẫn

Tin liên quan

    Game